rm

 

 

Hrvatska udruga za poredbeno pravo
članica Upravnog odbora

Međunarodna udruga za autorsko pravo - ALAI
članica Upravnog odbora

Hrvatsko društvo za autorsko pravo – ALAI Hrvatska
potpredsjednica

 

European Law Institute
članica

LES Hrvatska, APPI Hrvatska
članica

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika
članicaRM