Od 2011. zaposlena je kao docentica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem od 2003. radi kao asistentica i viša asistentica. Zaposlenje na Pravnom fakultetu prekinula je u razdoblju od 2005. do 2008., kad je obnašala dužnost zamjenice ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Prije dolaska na Pravni fakultet, od 2001. do 2003., bila je zaposlena kao pravna savjetnica i voditeljica odjela za medije, mehanička prava i nove tehnologije u Hrvatskom društvu skladatelja Zaštita autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP). Prvo radno iskustvo kao pravnica stekla je u tvrtki Emporion, d.o.o., Zagreb.

 

Obavljala je brojne stručne poslove: Od 2010. do 2012. konzultantica je Europske patentne organizacije u projektima pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva u Crnoj Gori i na Kosovu, koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Od 2013. surađuje s Pohl Consulting & Associates GmbH iz Berlina i Danskim uredom za patente i žigove kao konzultantica u projektu pravne pomoći u području intelektualnog vlasništva na Kosovu, također financiranog od Europske unije. Kao ekspertica pozvana od nadležnih tijela pojedinih država članica obavljala je stručne poslove u području intelektualnog vlasništva i u Albaniji. Angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji su financirani iz sredstava Europske unije ili kreditom Svjetske banke a odnose se na transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo.

RM


Bila je predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava (2005. - 2009.) i predsjednica Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva (2007. - 2013.). Kao članica radne skupine sudjelovala je u pripremi pregovora s Europskom unijom za poglavlje 7. Pravo intelektualnog vlasništva i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura. Članica je upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra od 2007. godine. Arbitar je na Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, od 2014.