Romana Matanovac Vučković

Doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti 2010. godine, s temom "Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom". Na istom je fakultetu diplomirala 1998. godine.

 

Položila je pravosudni ispit 2001., kao i ispit za patentnog zastupnika i zastupnika za žigove 2007. godine. U Registar ovlaštenih zastupnika za patente i žigove upisala se 2015. godine. Europska patentna zastupnica postala je 2008. godine. Više je puta bila na studijskom boravku na Max Planck Institutu za inovacije i tržišno natjecanje u Münchenu.

 

Diplomirala je i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine, u klasi Istvàna Römera te stekla zvanje akademski glazbenik gitarist i profesor gitare. Usavršavala se na poslijediplomskom umjetničkom studiju gitare na Sveučilištu za glazbu i dramske umjetnosti Mozarteum u Salzburgu od 1996. do 1999., u klasi Eliota Fiska.

 

Obavlja stručne poslove na hrvatskom i engleskom jeziku. Govori njemački jezik.